Bizplan.uz - Бизнес режалаштириш портали
13 / 16

Чорва подаси сутида бактериялар сони кўп бўлиши муаммосини ҳал қилиш йўлидаги биринчи қадам – микроорганизмлар колонияларини сут асосий намуналарида лабораторияда етиштиришдир. Бу тадбир кўпчилик микроорганизмларнинг келиб чиқишини аниқлаш ва улар натижасида тегишли тавсиялар бериш имконини беради.

Қуйида сутда бактериялар сони кўп бўлиши муаммосини аниқлаш бўйича бир неча мисоллар барча пода сути намуналарини таҳлил қилиш йўли билан муҳокама қилинади.

Агар ьактериялар сони 10 000 ошиқ бўлиб, уларнинг кўпчилиги стрептококкли организмлар бўладиган бўлса (75% ошиғи), инфекцияланган елин уларнинг манбаи бўлиши эъҳтимоли тавжуд. Streptoccocus agalactia билан боғлиқ ҳолатда атига битта зарарланган чорак (елин) шунчалик кўп сонли оргинизмларни тарқатадики, натижада пода умумий сутидаги бактериялар сони 10 000 камдан 100 000 кўпгача ортади. Холбуки ушбу бактерия тури жаду юқумли эканлигини ҳисога оладиган бўлсак, у катта кўрсаткичли СТС га эга бўлиши керак.

Агар стрептококклар сони барча актериялар сонининг 25% озини ташкил қиладиган бўлса, бунинг сабаби кўп эҳтимоли билан соғиш ускунасини етарли даражада яхшилаб тозаланмаганлиги, елинни тегишли ҳолда тайёрланмаганлиги (нам соғин), сутни етарлича совутмаслик бўлиши мумкин. Лекин сигирлар инфекцияси эмас.

Сут таркибида стрептокок бактериялар сони юқори бўладиган бўлса, шунингдек, стафилококк ва колиформ бактериялар (ичак бактериялари гуруҳига киради), микрококклар, споралар ва бошқа организмлар сони ҳам юқори бўлса (5 000 - 15 000), бу бирданига икки муаммонинг мавжудлигидан далолат берида: инфекцияланган сигирлар ва елиннининг етарлича тайёрланмаганлиги (нам соғин).

Стафилококклар сони 15 000 юқори бўлган намуналар кўп ҳолда сутнинг етарлича совутилмаслигига гувоҳлик беради. Бу ҳол нафақат стафилококкли инфекциядан далолат беради. Агар сутда стафилакокклардан ташқари катта миқдорда колиформ бактериялар ва nonagalactiae стрептококк ҳам мавжуд бўлса, бу ҳам сутнинг тнотўғри совутилаётганлигидан далолат беради.

Колиформ бактериялар сони 100 000 ошиқ бўлиши кўпинча ваакум қувур йўли ва линиялар ифлосланганлигидан (масалан, соғин стаканларининг синган линияларидан), соғин бизимини етарлича яхши тозаламасликдан (масалан, сувнинг ҳарорати паст бўлиши оқибатларидан ёки химикатлардан нотўғри фойдаланганликдан) далолат бериб, бу сут тоши мавжудлиги натижаси бўлиши мумкин.

Бактериялар сони 10 000 кам бўлган типик сут наминаси бир неча бактериялар колониясидан башкил топган бўлиши мумкин. Буларга Streptoccocus agalactia, Staphilococcus aureus, Micrococcus spp., колиформ бактериялар, коринебактериялар, ва бошқа аралаш организмлар киради.Микроорганизмлар гуруҳининг ҳар бир гуруҳи сут сифатига салбий таъсир қилади.

Аниқланиши қийин бўлган бактериялар миқдори сутда кўп бўлганда сутдан бир неча намуналар олиб, юқиш манбаларини ажратишга ҳаракат қилиш мақсадга мувофиқ. Агар бактериялар сони юқорилигича қоладиган бўлса, сут линиясининг бир неча жойидан ва умумий цистернадан турли соғиш вақтларида намуна олиш мақсадга мувофиқ.

Баъзан ишлатилаётган сув заҳарланиш манбаъи бўлиши ҳам мумкин. Бундай ҳолларда ҳам сув намуналарини бир нече жойлардан олиш тавсия қилинади (масалан, сувнинг CIP-тизимига кириш жойи ёхуд цистернага кириш жойи ва ҳ.к.). 
 (ΙV) Инфекцияланган сигирлар | Описание книги | Сутда бактериялар сони юқори бўлишини бартараф қилиш