Bizplan.uz - Бизнес режалаштириш портали
10 / 16

Соғиш ускуналарини самарали равишда тозалаш – юқори сифатли сут ишлаб чиқаришнинг ўта муҳим шартларидан бири ҳисобланади. Акс ҳолда сутда кўп сонли бактериялар пайдо бўлиб, сутнинг таъм хусусиятлари йўқоладии.

Қувур-ўтказгичларни CIP-тозалаш

Бевосита соғишдан кейин суб теккан барча сиртларни бир оз илиқ сув (38-43 0С) билан ювиш сут қолдиқларини кеткизиш ва уларнинг қотиб қолишининг олдини олиш учун зарур. (Илиқ сув оқсилнинг тарқалиб, оқсил пленкаси ҳосил бўлишига олиб келади, совуқ сув эса, сув ёғининг соғиш ускуналари устида қотиб қолишига олиб келади). Ҳаво пуркагичнинг тўғри ишлаётганлигига амин бўлинг. Самарали тозалаш учун ювиш эритмасининг тезлиги энг камида 1,5 м/секунд бўлиши лозим. Ускунани 710С ҳароратдаги тавсия қилинган миқдордаги илиқ иссиқ сувда тавсия қилинган миқдордаги ишқорли тозалаш воситаси солинган эритма ёрдамида тозаланг (10 минут давомида айлантириш ювиш эритмаси ҳароратини 430Сдан қуйига туширади). Уни яхшилаб тозаланг.

Би оз илиқ (38-430С) аччиқ сув билан чайиб юборинг. Бу эритмадаги циркуляция 2-3 минут давомида ўтказилиши керак. Кейин ускунани қуритинг.

Сут теккан бирча сиртларнинг тозалигини текшириб чиқинг. Соғиш ускунасининг CIP-ювишга («жойида тозалашга») мўлжалланмаган барча қисмлари қўлда ювилиши керак. Соғишдан олдин уларни бир оз илиқ сув билан чайинг. 2 минут атрофида ювиб, сўнг қуритинг.

Сут цистерналари ювиш

Цистерна бўшатилгандан кейиноқ уни бир оз илиқ сув билан чайинг (38-430С). Барча сув ва сут қолдиқларини тўкиб ташланг.

Хлорли ишқорли эритма тайёрланг ёки ювиш машинаси контейнерига ювиш кукунини солинг. Иссиқ сув ҳароратига эътибор беринг, унинг иссиқлиги 60дан 800Сгача (ёки агар тизимда қизитгич мавжуд бўлса - 430С) бўлиши лозим. Ушбу эритма билан 10 минутдан ошиқ бўлмаган вақт давомида ювинг ва ҳарорат 430Сдан қуйи тушишига йўл қўйманг.

· Шуни эсда тутингки, фақат қўлда ювилиши керак бўлгин ерлар ҳам мавжуд (масалан, парраклар, чиқариш клапанлари, тройниклар, калибрловчи ўқ ва ҳ.к ).

· Цистернанинг устки қисмини яхшилаб тозаланг.

· Ҳафтасига бир марта ёки зарурият туғилганда барча ички сиртларни 1% нордон эритма билан чайқаб туринг (ΙΙ) Соғиш ускуналарини нотўғри тозалаш | Описание книги | (III) Сутни совутиш