РУС ENG ЎЗБ
Ёпиш
Логин :
Парол:
Паролингизни унутдингизми?
Фойдаланувчи сифатида сайтга кириш
Ушбу сайтлардан бирида руйатдан ўтган бўлсангиз, сайтга киришингиз мумкин
Рўйхатдан ўтиш
Укинг

Ўз капиталининг қиймати ва капитал қиймати

Ўз капиталининг қиймати ва капитал қиймати

Ўз сармояларини молиялаштириш учун фирмалар молия манбаи сифатида одатда ўз капиталига (акцияларга) сармоя киритувчилар, шунингдек, кредиторлардан фойдаланишади. Вакциналар сармоядорлари учун кутилаётган даромадлилик даражаси акцияларга ушбу сармояларда мавжуд бўлган сармоя киритиш ҳавфи мукофотини ҳам қўшган бўлиши керак. Биз ушбу кутилаётган даромадлиликни ўз капитали қиймати деб атаймиз. Агар биз фирмани молиялаштиришни умуман кўриб чиқсак, молиялаштиришнинг умумий қиймати ўз капитали қиймати ва қарз қийматининг ўртача ўлчамига тенг бўлаб чиқади. Ва ушбу ўртача қиймат капитал қиймати деб номланади.

Ушбу боб фирманинг акциялар билан боғлиқ ҳавфларини баҳолаш билан бошланади. Бунда биз акцияларга сармоя киритишдан ўз капитали қийматини баҳолашда фойдаланамиз. Кейинчалик биз дефолт ҳавфини ўлчашни кўриб ўтамиз. Бу бизга қарз қийматини аниқлаш учун зарур. Охирида эса, оғирликларни аниқлаш билан шуғулланамиз. Уларни қийматларнинг ҳар бирига капитал қийматини олиш учун ёзиб чиқиш керак.

Ўз капиталининг қиймати

Ўз капиталининг қиймати – сармоядорлар фирма ўз капиталидан кутаётган даромадлиликдир. Ҳавф ва даромадлилик моделлари ҳавфсиз ставкалар ва ҳавф учун мукофотлар (САРМ модели) ёки кўплаб мукофотлар (АРМ модели ва кўпфакторли модел) талаб қилади. Мукофотларни аниқлашни биз ўтган бобда кўриб ўтган эдик.
Бундан ташқари, ушбу моделлар фирманинг бэта коэффициенти шаклида амалга оширилаётган бозор ҳавфига салинганлик даражасини ҳам билишни талаб қилади.

Ушбу натижалардан ўз капиталига сармоя киритишдан кутилаётган даромадлиликни баҳолаш учун фойдаланилади: 

Кутилаётган даромадлилик = ҳавфсиз ставка + бета коэфф-ти (ҳавф учн мукофот).

Ўз капиталига сармоя киритган сармоядорлар учун ушбу даромадлилик сармоя билан боғлиқ бўлган бозор ҳавфи компенсацияси, шунингдек, ўз капиталининг қийматини ўз ичига олади. Ушбу бўлимда биз асосий эътиборни фирма бэтаси коэффициентини баҳолашга қаратамиз. Ушбу муҳокаманинг сезиларли қисми САРМ моделига бағишланган бўлсада, унинг ҳулосаларини баҳолашнинг арбитраж модели ва кўпомилли моделига ҳам тадбиқ қилиш мумкин.

Бэта коэффициенти

САРМ моделида сармоянинг бета коэффициенти — бу сармоя бозор портфелига қўшадиган ҳавф деганидир. АРМ модели ва кўпомилли моделда бэта коэффициентлари ҳар бир омилга нисбатан ўлчаниши керак. Ушбу параметрларни баҳолашга мўлжалланган ёндашувлар ҳам мавжуд. Бундаё ёндашувлардан бири – маълум сармоя учун бозоор баҳолари ҳақидаги тарихий маълумотлардан фойдаланиш. Иккинчи ёндашув сармоянинг фундаментал характеристикалари асосида бэта коэффициентини баҳолаш билан боғлиқ. Учинчи ёндашув эса, фирма ҳисоботи маълумотларидан фойдаланади.

Бэтанинг тарихий, бозор коэффициентлари

Бэта коэффициентини баҳолашга умуқабул қилинган ёндашув сармоя даромадлилигининг бозор индексига нисбатан даромадлилиги таҳлилига асосланади. Акциялари узоқ ват давомида очиқ бозорда савдо қилинаётган фирма учун сармоядор ўз капиталига турли муддатлар (масалан, ойлик ёки ҳафталик) давомида қилган сармоясидан қанча даромад олишини баҳолаш қмйинчилик туғдирмайди. Назарияда бэта активлар коэффициентини баҳолаш учун ушбу даромадлилик кўрсаткичлари бозор портфели (яъни, барча савдо илинаётган активлар жамланган портфел) даромадлилиги билан солиштирилиши лозим.

Амалиётда эса биз бозоор портфелини тахминан баҳолаш учун қандайдир фонд индексидан (масалан, S&P 500) фойдаланилаётганлигига гувоҳ бўламиз ва акциялар учун бэта коэффициентини индексга нисбатан баҳолаймиз. 


Бэта коэффициентлари регрессиясига баҳо бериш. Бэта коэффициентларини баҳолашнинг стандарт тартиблари акция даромадлилиги регрессиясининг (Rj) бозор даромадлилигига (Rm ) нисбатини аниқлашни кўзда тутади.

Rj = a + b Rm

бунда

а = абцисси ўқидаги кесишиш нуқтаси;
b = регрессия линияси қияси = ковариация (Rj, Rm )/σ2m

Регрессия линияси қияси акция бэта коэффициентигатўғри келади ва ушбу акциянинг ҳавфлилигини ифодалайди.

Регрессия диниясининг ордината ўқи билан кесишув нуқтаси сармоянинг регрессия муддати давомидаги самарадорлигига оддий баҳо беради. Бунда даромадлилик молия активларини баҳолаш модели бўйича олинган кутилаётган даромадлиликка солиштирилган ҳолда ўлчанади. Нега бундайлигини тушуниш учун молия активларини баҳолаш моделининг қуйидаги ёзувини муҳокама қилайлик:Сармоя даромадлилигининг ушбу шаклини регрессиядаги даромадлилик тенгламаси билан солиштиринг:

Rj = a + b Rm

Шундай қилиб, кесишув нуқтасини Rf (1 -β) билан солиштириш акция даромадлилик даражасини ҳеч бўлмаганда молия активларини баҳолаш модели бўцича кўрсатиши керак. Юқоридагиларни умумлаштирган ҳолда қуйидаги хулосага келиш мумкин:

Агар ушбу мақола сизни қизиқтириб қолган бўлса, биз билан боғланинг ва сизга мақоланининг тўлиқ матнини берамиз.

Агар сиз шу маълумотга қўшадиган нарсангиз бўлса, изоҳ қолидиринг.
Кўпроқ билишни истасангиз, бизга ёзиб юборинг.
Ўхшаш мақолалар
Янги савдо майдончаси – “Купи-продай: Вс...

Ижтимоий тармоқларгаа кириб турасизми? Сизга қулайлик ярат...

Ўзбекистон гўшт саноатини ривожлантиришн...

Ўзбекистон 2019 йилгача гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқариш &#...

“Экопол” Ўзбекистонда

Чорвачилик фермалари учун “Экопол” экологик тоза тўшамалар...

Мақола ёқди:
(овозлар: 1, Рейтинг: 3.3)

Reviews forum #FORUM# is not exist

Эълон қўшиш
Бинес режага буюртма бериш
Обуна бўлиш